Polaroids
Polaroids

Girl, Dharavi Slum, Bombay, India, 2003

Polaroids
Polaroids

Kid Goanna, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Kid Valentine, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Kojak, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Fred Brothy, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Birdsville Mauler, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Barramundi Kid, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Cowboy, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids
Polaroids

Boy with a kangaroo foetus, Fitzroy Crossing, WA, Australia, 2003

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids
Polaroids

Jay Fox from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Omsy from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Socks from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Mogii from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Samson Maipe from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids
Polaroids

Baghdad, Iraq, 2004

Polaroids
Polaroids

Baghdad, Iraq, 2004

Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids
Polaroids

Girl, Dharavi Slum, Bombay, India, 2003

Polaroids

Kid Goanna, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Kid Valentine, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Kojak, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Fred Brothy, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Birdsville Mauler, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Barramundi Kid, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Cowboy, Fred Brothy's Boxing Troupe, Rockhampton, QLD, Australia, 2007

Polaroids

Boy with a kangaroo foetus, Fitzroy Crossing, WA, Australia, 2003

Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids

Sing-Sing, Goroka, Papua New Guinea, 2011

Polaroids

Jay Fox from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Omsy from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Socks from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Mogii from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Samson Maipe from the Raskols series, Port Moresby, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Sing-Sing, Mt Hagen, Papua New Guinea, 2004

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Anonymous, from the series Axe Me Biggie, Kabul, Afghanistan, 2006

Polaroids

Baghdad, Iraq, 2004

Polaroids

Baghdad, Iraq, 2004

show thumbnails